Politika

Korupční chuť z Cen Města Šumperka pro rok 2018… Proč platíme z veřejných peněz reklamu soukromým firmám?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.