fbpx
Doprava Zprávy

Žádného řidiče pod vlivem u nás během víkendu policie nezjistila

V době od 20:00 hodin dne 2. 8. 2019 do 02:00 hodin dne 3. 8. 20419, proběhla na teritoriu obvodního oddělení Šumperk dopravně bezpečnostní akce, která byla zaměřena na kontrolu dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., zejména na dodržování zákazu požívání návykových látek řidiči při řízení motorových vozidel.

Policisté se zaměřili také na pátrání po hledaných osobách a věcech. Během akce zkontrolovali 72 vozidel a zjistili 10 dopravních přestupků. Za sedm z nich uložili pokuty v příkazním řízení, tři přestupky oznámili k projednání příslušnému správnímu orgánu. Během akce nebyl zjištěn žádný řidič pod vlivem alkoholu, ani pod vlivem omamných či psychotropních látek. 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.